Een voor allen, allen voor een?!
De werkvloer lijkt soms verdacht veel op een sportveld. Samen verantwoordelijk zijn, samen resultaten boeken. Elkaars talenten benutten. Afspraken maken over de strategie. Elkaar faciliteren in juiste acties maken, op weg naar jullie doel.
Nergens is het resultaat van een goede of slechte samenwerking zo goed zichtbaar als in sport. Met de lessen uit teamprestaties in sport kunnen we ons voordeel doen. Wat blijkt? De beste samenwerking komt voort uit een goede afstemming van elkaars werkzaamheden plus het vertrouwen in elkaar, hoe effectief jullie samen zijn.

Waarom mentale training voor ons team of onze afdeling?
Denken, doen en reageren. Het zijn je gewoontes. Gewoontes die handig, maar soms ook minder effectief blijken. Voor je eigen prestaties en voldoening. Maar jouw gewoontes hebben ook effect op je collega’s. Soms levert dat energie op, soms kost dat energie. Ieder team is nou eenmaal een gekke, unieke verzameling van persoonlijkheden en hun talenten. Meer van elkaar weten, goede afstemming en plezierig elkaar benaderen is een enorme boost voor de sfeer en productiviteit op de werkvloer.

Groepsgewijze mentale training
In deze training ontdekt en leert ieder lid van een team zich plezierige er effectiever te werken binnen jullie team. Daarvoor nemen we persoonlijke kenmerken en hun verschillen onder de loep. We kijken altijd met een winstoogmerk: waar kunnen we plezier of effectiviteit toevoegen? Op basis van deze ‘scan’ worden technieken aangeleerd waarmee je als  werknemer jezelf en collega’s kan helpen in:

  • Motivatie en drijfveren benutten
  • Concentratie en focus bij taken verhogen
  • Zelfvertrouwen versterken
  • Scherper presteren onder druk

Dit biedt handvaten voor ieder individu binnen jullie team. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoe iedere collega verschillend bijdraagt, aan jullie gezamenlijke werkprestatie.

Hoe gaat deze training in zijn werk?
Samen en interactief maak je kennis met elkaars mentale kwaliteiten. We beginnen met weten, we meten welke talenten er aanwezig zijn. Daarna leren we technieken aan, om nog meer van je talent te profiteren. Tenslotte zetten we puntjes de I en zorgen dat iedereen ook op de werkvloer gaat doen, wat geleerd is. Dit traject bestaat uit 3 – 7 bijeenkomsten van 2 uur, afhankelijk van de keuze van onderwerpen.

Teamsynergie-training
Het onderlinge vertrouwen in elkaar, hoe effectief jullie zijn samen: dat is 1 van de beste voorspellers van uiteindelijk teamresultaat. In deze training wordt toegewerkt naar:

  • Een eenheid smeden in: doelen, rollen en bijbehorende taken.
  • Elkaar aanmoedigen en helpen om maximale individuele prestaties te leveren
  • Een sterke verbondenheid in de groep, ook al is iedereen verschillend
  • Hoe je slim en effectief op elkaar reageert

Hoe gaat deze training in zijn werk?
Samen en interactief versterk je de onderlinge lijnen.  Dit traject bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de eerste sessie komen veel te weten over elkaars talent. We leren vervolgens hoe we het beste uit het geheel halen. We helpen iedereen om te blijven doen wat goed is voor het team als geheel.